Zostaw nam swoje CV

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Robert Błędowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INNPRO Robert Błędowski w Rybniku przy ul. Rudzkiej 65c 44-200 Rybnik i identyfikujący się numerem NIP 6423040197, REGON 243139422 („Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem +48 533 234 303 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu prowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia odrębnej zgody poniżej. Podstawą prawną przetwarzania może być w zależności od okoliczności: zgoda, przepis prawa, w tym przede wszystkim Kodeks pracy, uzasadniony interes Administratora oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe mogą być udostępniane usługodawcom działającym na zlecenie Administratora. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi rekrutacjami mogą być przetwarzane przez okres 1 roku.

Podanie danych osobowych wynikających z mających zastosowanie przepisów, w szczególności określonych w art. 221 kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Kliknięcie przycisku „APLIKUJ” lub przesłanie zgłoszenia na podany adres mailowy oznacza zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych innych niż dane, których podanie jest wymagane przepisami prawa lub których przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Poza prawem do wycofania zgody, masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu ze względu na swoją szczególną sytuację (w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes), prawo do przenoszenia danych, (które przetwarzamy na podstawie zgody lub umowy) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.